Rýchle kontakty

Pridajte sa k množstvu spokojných zákazníkov v oblasti stavebníctva a kontaktujte nás.

 

icon_widget_image VIAKORP, s.r.o.,       Nad mlynom 10388/1  960 01 Zvolen icon_widget_image office@viakorp.sk
Ján Mohyla icon_widget_image + (421) 948 765 293 icon_widget_image betonaren@viabeton.sk
icon_widget_image Pondelok-Piatok: 7:00 do 16:30; Sobota: 7:00 do 12:00 icon_widget_image + (421) 940 999 369 icon_widget_image obchod@stavebninysts.sk icon_widget_image info@stavebninysts.sk Vedúci predajne: Martin Babiak icon_widget_image + (421) 948 900 411
  /    /  Zimná údržba

Zimná údržba ciest

Zima na Slovensku prináša so sebou krásne zasnežené scenérie, ale aj náročné podmienky na cestách a chodníkoch.
Zimná údržba je kľúčová pre zaistenie bezpečnosti chodcov a motoristov.

Cesty a spevnené plochy
Služby

Hlavným cieľom zimnej údržby ciest  je udržiavať cesty a chodníky v schodnom a zjazdnom stave. Tým sa predchádza dopravným nehodám a pádom chodcov, ktoré v zimných mesiacoch predstavujú zvýšené riziko. 

Zimná údržba taktiež prispieva k plynulosti dopravy a celkovému komfortu života v zimných mesiacoch.

Zodpovednosť za zimnú údržbu

Zodpovednosť za zimnú údržbu ciest a chodníkov je rozdelená medzi rôzne subjekty:

Cesty I. triedy: Slovenská správa ciest

Cesty II. a III. triedy: Vlastníci ciest (obce, samosprávne kraje)

Chodníky: Vlastníci priľahlých nehnuteľností (obce, fyzické osoby)

Zimná údržba zahŕňa rôzne činnosti, ktoré sa vykonávajú podľa potreby v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. 

Medzi základné činnosti patria:

Odpratávanie snehu: Snehové záveje a nánosy snehu sťažujú dopravu a zvyšujú riziko nehôd. Je preto dôležité ich včas odpratať z ciest a chodníkov.

Posyp chodníkov a ciest inertným materiálom: Posyp chodníkov a ciest inertným materiálom (piesok, štrk) znižuje šmykľavosť a uľahčuje chodcom a motoristom pohyb.

Chemický posyp: V kritických prípadoch sa na chemický posyp vozoviek a chodníkov používa chlorid sodný (NaCl) alebo iné rozmrazovacie látky.

Zimná údržba je dôležitou súčasťou zimného obdobia a prispieva k bezpečnosti a komfortu chodcov a motoristov. 

Údržbu pozemných komunikácií realizujeme v meste Krupina, čím zabezpečujeme plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky najmä v zimných mesiacoch. Ide najmä o zmierňovanie následkov zimných poveternostných vplyvov v zjazdnosti a schodnosti asfaltových a štrkových pozemných komunikácií, parkovacích plôch, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev.

Referencie

Pozrite si naše realizácie z oblasti zabezpečovania zimnej údržby.

Referencie