Rýchle kontakty

Pridajte sa k množstvu spokojných zákazníkov v oblasti stavebníctva a kontaktujte nás.

 

icon_widget_image VIAKORP, s.r.o.,       Nad mlynom 10388/1  960 01 Zvolen icon_widget_image office@viakorp.sk
Ján Mohyla icon_widget_image + (421) 948 765 293 icon_widget_image betonaren@viabeton.sk
icon_widget_image Pondelok-Piatok: 7:00 do 16:30; Sobota: 7:00 do 12:00 icon_widget_image + (421) 940 999 369 icon_widget_image obchod@stavebninysts.sk icon_widget_image info@stavebninysts.sk Vedúci predajne: Martin Babiak icon_widget_image + (421) 948 900 411
  /    /  Výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru

Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru

Úspech každého stavebného projektu spočíva nielen v kvalitných materiáloch a technickom prevedení, ale aj v profesionálnom vedení a dohľade. Preto ponúkame služby výkonu činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, ktoré sú kľúčom k zabezpečeniu, že vaše projekty sú realizované presne podľa plánu, v súlade s najvyššími štandardmi kvality, bezpečnosti a všetkými relevantnými predpismi.
Cesty a spevnené plochy
Služby

Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru vykonávaný našimi skúsenými odborníkmi znamená neustále monitorovanie všetkých aspektov stavebného procesu. Od začiatočného schvaľovania projektov, cez denný dohľad na stavenisku, až po konečné overenie a odovzdanie práce. Našim cieľom je zabezpečiť, aby každá fáza projektu bola vykonaná s maximálnou precíznosťou, zodpovednosťou a efektívnosťou. 

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 

Osoba vykonávajúca stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia.

Taktiež dbá na odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Referencie

Pozrite si naše realizácie z oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Referencie