Rýchle kontakty

Pridajte sa k množstvu spokojných zákazníkov v oblasti stavebníctva a kontaktujte nás.

 

icon_widget_image VIAKORP, s.r.o.,        Strážska cesta 7892      960 01 Zvolen icon_widget_image office@viakorp.sk
Ján Mohyla icon_widget_image + (421) 948 765 293 icon_widget_image betonaren@viabeton.sk
icon_widget_image Pondelok-Piatok: 7:00 do 16:30; Sobota: 7:00 do 12:00 icon_widget_image + (421) 940 999 369 icon_widget_image obchod@stavebninysts.sk icon_widget_image info@stavebninysts.sk Vedúci predajne: Martin Babiak icon_widget_image + (421) 948 900 411

Stavebná firma Viakorp, s.r.o.

školenie BOZP

Posilňovanie bezpečnosti a zvyšovanie technických a komunikačných zručností v stavebnej firme

Zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov je prioritou pre každú firmu, ktorá dbá o svojich ľudí. Aj v spoločnosti VIAKORP tomu rozumieme a preto aktívne vynakladáme svoje prostriedky nielen na nákup nových technológií a optimalizáciu procesov. V prvom rade myslíme na rozvoj svojich zamestnancov. Aj preto pravidelne organizujeme školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Prvou a základnou výhodou organizovaní školení BOZP (nielen) v stavebnej firme je zníženie rizika pracovných úrazov a chorôb. Dvojnásobne to platí pre ľudí, ktorí, ako je to aj v prípade spoločnosti VIAKORP, pracujú s ťažkou technikou a často v rizikových podmienkach.

Bezpečnosť na prvom mieste

Posledné školenia, ktoré prebiehali v spoločnosti VIAKORP sa týkali troch oblastí. Prvou bolo školenie BOZP, ktoré spočívalo najmä v zameraní sa na bezpečnosť pri stavebnej činnosti. Hovorilo sa na tému nastavenia bezpečnosti pri práci vo výškach, práci na rebríkoch, lešení. Jedným z rizík, ktoré môžu nastať je aj požiar, a preto súčasťou tejto časti školenia bola aj ochrana pred požiarmi.

Dôležitou súčasťou bolo aj dodržiavanie bezpečnosti v prípade vodičov do 3,5 tony a vodičov nad 3,5 tony, pri ktorých ide nielen o prevenciu materiálneho a environmentálneho poškodenia, ale najmä o ochranu ich zdravia. „Učíme zamestnancov, ako sa správať bezpečne. My školitelia sa snažíme o priblíženie toho, aby si zamestnanci na seba dávali pozor, pretože život máme iba jeden,“ hovorí Henrich Mikuláši, školiteľ z JF, spol. s r.o. Jedným dychom dodáva, že nejde však len o vodičov nákladných áut, ale aj o tých, ktorí jazdia na stavebných strojoch, nakladačoch a rýpadlách.

Zvyšovanie zručností a posilnenie komunikácie

Druhou veľkou sekciou v rámci školení bolo zvyšovanie technických zručností. To bolo zamerané špeciálne na obsluhu strojných zariadení od výrobcu WIRTGEN, ktoré zastupoval pán Martin Otta z Roads ČR, s.r.o.: „Celkový prínos školení pre zamestnancov spoločnosti VIAKORP vidím vo zvýšení efektívnosti celej firmy pri zachovaní aktuálnej techniky.“

K posilneniu firemnej kultúry a zlepšeniu produktivity prispieva aj efektívna komunikácia na pracovisku. Účastníci školenia si tak okrem technických záležitostí precvičili aj komunikačné zručnosti, naučili sa riešiť konflikty. Iba tak totiž dokážu spoločne zabezpečiť svoje ciele a zároveň podporiť tím.

Cieľom týchto stretnutí bolo poskytnúť komplexné vedomosti všetkým zainteresovaným. Tie sú nevyhnutné pre efektívne identifikovanie a riadenie potenciálnych rizík v pracovnom prostredí.

školiteľka komunikačné zručnosti bozp školenie  školenie stavebná firma školenie bozp  bozp školenie